Biyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği,

 

Biyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında yayınlanan “Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”te “Modern biyoteknoloji ve moleküler biyoloji teknikleri kullanarak, orman ağacı, ağaççığı ve çalılarının genetiği ve genomik seleksiyon konularında araştırma yapmak, gen bankası tesis etmek” olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere Başmühendislik bünyesinde bir “Moleküler Genetik Laboratuvarı” bulunmaktadır.

Başmühendisliğin 12 adet tamamlanmış proje ve 4 adet devam eden araştırma projesi bulunmaktadır.   
Moleküler Genetik Laboratuvarımızın çalışma alanları:                
  • Orman ağacı populasyonlarının  genetik yapılarını çeşitli biyokimyasal (izoenzim, vb) ve DNA belirteçleri yardımıyla belirleyerek, var olan genetik yapının korunması ve devamının sağlanması için uygulamacılara yön vermek, 
  • Silvikültür vb. ormancılık faaliyetlerinin doğal populasyonların genetik yapıları üzerine etkilerini araştırmak, 
  • Orman ağacı türlerinin taksonomik ilişkilerini; çeşitli belirteçler yardımıyla, tür, alttür, varyete düzeyinde belirlemektir.   ​
Hedeflenen çalışma konularıysa:
  • Orman ağacı türlerinin genomlarının yapı ve fonksiyonlarının belirlenmesi, genetik haritalama ve gen transferi yapmak, gen transferi yapılan türlerin risklerinin belirlenmesi,
  • Orman ağacı türleri için in vitro üretim teknikleri geliştirmek,  
  • Islaha konu türlerde, moleküler belirteçler yardımıyla eşleşme deseni, genetik kimlik belirlenmesi (rametlerin hangi klondan geldiği, kontrollü çaprazlamaların doğruluğunun testi, vb),  markör yardımlı seleksiyon ve kantitatif özellikleri belirleyen lokusların belirlenmesi vb. çalışmaları gerçekleştirmektir.  ​
 
 
 
 
 
 
Teknik Personel
 

 

 
 

             Dr.Gaye KANDEMİR

 

 

          Biyolog​

 

 

 

   Araştırmacı​

 

 

 Özgeçmiş​

​Dr.Burcu ÇENGEL Biyolog​ Araştırmacı​ Özgeçmiş​
​Dr.Yasemin TAYANÇ Biyolog​ Araştırmacı​ Özgeçmiş​