OGM_Yeni_Kampus.jpg
  


               

      Hakkımızda   

     1964 yılında orman ağacı tohumlarının kalite kontrolünü yapmak amacıyla kurulan Orman Tohumları Laboratuvar Müdürlüğü 1969 yılında görevleri arasına tohum meşceresi seçimi, tohum bahçesi tesisi ve orman ağacı tohumlarının ihracatı ve ithalatı da eklenerek Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü adını almıştır. 1992 yılında Orman Bakanlığının yeniden kurulması ile birlikte görevleri arasına ağaç ıslahı ve tohum teknolojisi konularında araştırma çalışmaları da eklenmiş ve adı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü olmuştur. Orman ve Su işleri Bakanlığının yeniden organizasyonu kapsamında 2011 yılında Orman Genel Müdürlüğüne taşra birimi olarak bağlanmıştır. Daha sonra Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adını almıştır. 12 araştırma enstitüsünden biri olarak ülke bazında faaliyetlerini sürdürmektedir.

      Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü büyüme hızı ve odun kalitesi bakımından verim gücü yüksek ormanların tesisini gerçekleştirmek amacıyla; orman ağaçlarında genetik ıslah ve biyoteknoloji çalışmalarını yürütmek, orman gen kaynaklarının in-situ ve ex-situ korumalarını sağlamak, orman ağacı tohumlarının kalite kontrol ve sertifikasyon çalışmaları ile tohum üretim teknolojisine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek, bu konularda eğitim ve araştırma çalışmalarını yürütmektir.   

         Görevlerimiz

     Konu bazında faaliyet gösteren araştırma enstitü müdürlüğümüzün görevleri 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan ‘Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’ kapsamında madde:10'da tanımlanmıştır.

 Madde 10- (1) Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitü Müdürlüğünün Görevleri şunlardır:

 • Orman ağaçlarının ıslahı ve orman gen kaynaklarının korunması konularında karşılaşılan sorunları belirlemek, bunlara çözüm getirecek araştırma ve program yapmak, 
 • Orman ağaçlarının modern biyoteknolojisi, biyogüvenliği ve biyoinformatiği konularında araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak,
 • Orman yetiştirme materyallerinin kaliteli ve uygun genetik kaynaklardan sağlanması amacıyla tohum kaynaklarını seçmek ve tesis etmek, gen koruma ormanlarını seçmek, kayıtlarını tutmak, orman amenajman planlarına tescilini sağlamak ve uygulamayı kontrol etmek,
 • Orman ağaçlarında tohum üretim ve kullanma bölgelerini belirlemek, tohum kaynak planlaması yapmak, değişen şartlara göre revize etmek,
 • Talep edilen tohum kalite kontrol işlemlerini yapmak ve kalite kontrol belgesini düzenlemek,
 • Enstitünün görev alanı kapsamında, Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda, inceleme, etüt, teknik destek, danışmanlık ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
 • Enstitünün görev alanı kapsamında tescil, sertifikasyon ve patent çalışmalarında bulunmak,
 • Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerinin, bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

      Misyon

      Verim gücü yüksek ormanların tesisini gerçekleştirmek amacıyla; genetik ıslah ve biyoteknoloji çalışmalarını yürütmek, orman gen kaynaklarının in-situ ve ex-situ korumalarını sağlamak, orman ağacı tohumlarının kalite kontrol ve sertifikasyon çalışmaları ile tohum üretim teknolojisine ilişkin iş ve işlemleri; uygulamacı birimlerin işbirliğiyle gerçekleştirmek ve bu konularda; eğitim ve araştırma çalışmalarını yürütmektir.

       Vizyon

     Ormanlarımızdaki genetik çeşitliliğin korunmasını, ağaçlandırmalar için ihtiyaç duyulan tohumların nitelikli kaynaklardan üretilmesini sağlamak ve bu konularda danışılan bir kurum olmak.

     İletişim

     Adres : Orman Genel Müdürlüğü Yerleşkesi, Beştepe Mahallesi Sögütözü Caddesi No:8/1 06560 YENİMAHALLE/ ANKARA

     Tel     : 0312 248 18 02/248 18 03/212 65 19

     Fax    : 0312 212 39 60

     e-mail:tohum@ogm.gov.tr  ​​​​​