27.11.2019
Endüstriyel Ağaçlandırmalar İçin Ağaç Islahı Çalışmaları: Fransa’nın Korsika adasında Sahilçamı Üstün (Plus) Ağaç Seçimi

Türkiye’de sahilçamı (Pinus pinaster) üzerinde daha önce yapılan çalışmalara göre Korsika orijinlerinin artım, gövde kalitesi ve kar zararına dayanıklılık açısından başarılı olduğu bilinmektedir.  Bu nedenle ülkemizdeki sahilçamı ağaçlandırmalarında Korsika orijinli tohum meşcereleri kullanılmaktadır. Ancak Islah çalışmalarını daha ileri seviyelere taşımak için Korsika orijinlerinden seçilecek plus ağaçlar ile kapsamlı döl denemelerinin kurulması gerekmektedir. Özellikle endüstriyel ağaçlandırmalar için, genetik olarak üstünlüğü test edilmiş diğer bir deyişle ıslah edilmiş ailelerden oluşan genotipik tohum bahçelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece sahilçamı için potansiyel sahalarda yapılacak ağaçlandırmalarda birim alandan daha fazla miktarda ve kalitede ürün alarak orman ürünlerindeki açığının kapatılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

 

Fransa Orman Teşkilatı (ONF), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve OGM arasında 17 Nisan 2019 tarihinde imzalanmış olan işbirliği anlaşmasının “1.6 İklim Değişikliğine Uyum için Orman Genetik Kaynakları” bileşeni kapsamında, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile ortak yürütülen projelerin genel değerlendirilmesi ve sahil çamı döl denemesinde kullanılacak tohum kaynağı için aile bazlı plus ağaçların seçimi kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

Enstitü Müdürlüğümüz Başmühendislerinden Turgay EZEN, Orman Y. Mühendisi Mehmet ACET ve ONF çalışanlarından Yves ROUSSELLE ve Brigitte MUSCH’tan oluşan ekip tarafından 17-22 Kasım 2019 tarihlerinde Korsika adasında fenotipik özellikler (çap, boy, gövde düzgünlüğü, tepe çatısı vs.) bakımından üstün (plus) olan ağaçlar seçilmiştir. Korsika adasında Bastelica, Vivario, Zonza, Tova ve Cagna (Sotta) orijinlerinin farklı yükseltideki popülasyonları dikkate alınarak 141 ağaç seçilmiştir. Seçilen ağaçlar hakkındaki bilgiler kaydedilerek ağaçlar numaralandırılmıştır. Daha sonra seçilen ağaçlardan kozalaklar toplanarak, ülkemizde Sahilçamı Döl Denemesi için çalışmalara başlanacaktır. Ayrıca diğer projeler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.​

 ​


Yazdır