11.02.2020
Endüstriyel Ağaçlandırmalar İçin Genotipik Tohum Bahçeleri Kuruyoruz
Enstitü Müdürlüğümüz teknik personellerinden Başmühendis Enver ÖZTEKEŞİN ve Orman Y. Mühendisi Abdullah KAPLAN tarafından Adana’da klonal genotipik tohum bahçesi kurulmuştur. Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonu’nda (0-400 m.) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl Denemeleri adlı projede meşcereden seçilmiş kızılçam plus ağaçlar test edilmektedir. Projenin 16. Yaş sonuçlarına göre, çap karakteri bakımından en iyi gelişim gösteren ailelerden Adana’da genotipik tohum bahçesi (GTB) kurulmuştur. Gelecek yıllarda bu bahçeden miktar ve kalite bakımından verimli tohum sağlanması beklenmektedir. Böylece hızlı gelişen fidanlar elde edilerek, endüstriyel ağaçlandırmalarda veriminin arttırılması öngörülmektedir. Bahçe kuruluşuna desteklerinden dolayı Adana Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederiz.


Yazdır