20.11.2020
Defne Projesi İçindeki Bir Populasyon Grubundan 24 Adet Örnek Toplandı

“Defne (Laurus nobilis L.) Populasyonlarında Moleküler ve Morfometrik Varyasyon” adlı proje kapsamında Müdürlüğümüz personellerinden Biyolog Dr. Yasemin TAYANÇ , Orman Yüksek Mühendisi Orhan DEMİR ve Sami Öztürk tarafından Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü, Yakakent Orman İşletme şefliği sınırları içindeki bir populasyon grubundan 24 adet defne bireyinden örnekler toplanmıştır.

Akdeniz defnesi (Laurus nobilis L.), ülkemizde Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde doğal olarak yetişmektedir. Park ve bahçelerde peyzajda kullanımı yanında odun dışı orman ürünü olarak oldukça değerli bir ağaçtır. Türkiye uluslararası defne yaprağı ticaretinde %80 civarında oldukça yüksek bir paya sahiptir. Piyasadaki ihtiyacı karşılamak için defne yaprakları türün doğal yayılış alanlarından toplanmış ve bilinçsizce yapılan bu toplamalar verimli defne alanlarının bozulmasına sebep olmuştur. Bu nedenle, Orman Genel Müdürlüğünce “Defne Eylem Planı” kapsamında 2016-2020 yılları arasında bozuk defne alanlarının rehabilitasyonu ile birlikte faydalanıcıların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanmıştır ve halen devam etmektedir. Bu proje kapsamında Defne’nin ülkemizdeki tüm yayılış alanlarından seçilen 20 populasyonun her birinden rastgele örneklenecek 24 adet ağaçta nSSR genetik çeşitliliği, yaprak morfometrisi ve yaprak uçucu yağ içeriği analizleri gerçekleştirilecektir. Populasyonların genetik çeşitliliği, popülasyonlar arası farklılaşmalar ile kantitatif ve genetik veriler arasında korrelasyonların tahmini istatistik analizlerle gerçekleştirilecektir. Projeden elde edilen sonuçlar değerlendirilerek defne gen kaynaklarının korunmasına yönelik stratejiler belirlenecektir.​

Yazdır