21.11.2020
Anadolu Sığlasında Bazı Kantitatif Karakterlerin Çeşitliliği Projesi Kapsamında Morfolojik Ölçümler

Anadolu sığlasında (Liquidambar orientalis mill) bazı kantitatif karakterlerin çeşitliliği projesi kapsamında Enstitü Müdürlüğümüz teknik personellerinden Orman Mühendisi Turgay EZEN, Orman Mühendisi Dr.Tefide YÜKSEL ve Orman Yüksek Mühendisi Orhan DEMİR tarafından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla Orman İşletme Şefliğinde (Muğla-Ula) kurulu olan sığla deneme alanında dönemsel morfolojik ölçümler yapılmıştır.

Ülkemizde geleneksel olarak “günlük ağacı” olarak da bilinen Anadolu sığla ağacı (Liquidambar orientalis Miller), sınırlı bir alanda yayılış göstermesi, relikt-endemik bir tür olması, popülasyonlarının her geçen gün azalarak yok olma noktasına gelmesi, ekonomik öneminin yanında, ülkemiz için birinci derecede önemli biyolojik ve ekolojik çevre oluşturması nedeniyle önemli bir ağaç türümüzdür (Arslan ve Şahin, 2016).

Bu proje kapsamında sığla yayılış alanından daha önce yapılmış moleküler çalışmalara göre, genetik çeşitliliği en yüksek olan populasyonlar seçilmiştir. Bu populasyonlardan örneklenen ağaçlardan alınan tohumlardan yetiştirilen fidanlarla deneme kurulmuştur. Bu deneme ile moleküler çalışmalar yanında türün uyumu konusunda ek bilgiler sağlayan kantitatif karaketerlere (boy, çap, taç çapı) ilişkin bilgiler elde etmek ve bu bilgileri Anadolu sığlası için oluşturulacak etkin bir koruma programında kullanmak amaçlanmıştır. Proje ile ayrıca bu denemede kullanılan populasyonların kaynağı dışında (ex-situ) korunması ve böylece neslinin devamlılığı sağlanmış olacaktır.

Ayrıca 5 adet in-sitü (tohum meşceresi, genkoruma ormanı) ve 2 adet ex-sitü (tohum bahçesi, deneme alanı) olmak üzere farklı konumlarda toplamda 7 sahada tür koruma altına alınmıştır.

Yapılan çalışmada desteklerinden dolayı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz.​ARSLAN, M. B., & ŞAHİN, H. T. (2016). UNUTULAN BİR ORMAN ÜRÜNÜ KAYNAĞI: ANADOLU SIĞLA AĞACI (Liquidambar orientalis Miller). Bartın Orman Fakültesi Dergisi18(1), 103-117.​


Yazdır