17.03.2021
Amanos Ardı Kızılçam Islah Zonundan Plus Ağaç Seçimi

Enstitü Müdürlüğümüz teknik personellerinden Orman Y. Mühendisi Mehmet ACET tarafından Adıyaman-Gölbaşı Orman İşletme Şefliğinde 55 adet kızılçam plus ağaç seçilerek tohum toplanmıştır. Bölgedeki tohum ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli tohum plantasyonu kurulması planlanmaktadır.

 

III. Tarım Orman Şurası kararlarına göre belirlenen Eylem Planı kapsamında "Genetik kaynaklarımızın tespiti, ex-situ ve in-situ muhafaza çalışmalarının yapılması, toplama, muhafaza, karakterizasyon, ıslah, izleme ve envanter çalışmaları ile bu genetik kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bunlardan elde edilecek her türlü çıktının ekonomiye kazandırılması ile genetik kaynaklarımızın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesinin sağlanması" projesi belirlenmiştir. Söz konusu projenin Orman ağaçları gen kaynakların tespiti, korunması ve ıslahı alt eylemine göre: "Öncelikli ihtiyaç (ağaçlandırma, odun dışı gelir getirici türler vb.) duyulan ve kaynak açığı bulanan türlere göre tohum kaynakları eylem planı hazırlanması" görevi Enstitüsü Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda orman gen kaynaklarının tespiti, korunması ve ıslahına yönelik çalışmalar yapılarak kullanıma sunulması amacıyla Tohum Kaynakları Eylem Planı (2020-2022) hazırlanmıştır. Bu eylem planı kapsamında Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne Adıyaman-Gölbaşı orijinli Kızılçam tohum plantasyonu kurulması planlanmıştır.

 

Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünde, Gölbaşı Orman İşletme Şefliğinde toplamda 55 adet plus ağaç seçilmiştir. Bu ağaçlar işaretlenerek plus ağaç karneleri doldurulmuştur. Aile bazında elde edilecek tohumlarla tohum plantasyonu kurulması planlanmaktadır. Ayrıca don zararına dayanıklı ailelerin tahmin edilmesi için çalışma yapılması planlanmaktadır.

 

Desteklerinden dolayı Fidanlık ve Tohum işleri Dairesi Başkanlığına ve Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederiz. 

Yazdır