11.11.2021
Kızılçam Islah Çalıştayı Yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Fransa Ulusal Orman Teşkilatı (ONF) arasında imzalanan işbirliği kapsamında 27-29 Eylül 2021 tarihleri arasında Ankara da  Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce kızılçam ıslah çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Sayın Genel Müdürümüz Bekir KARACABEY, Genel Müdür Yardımcılarımız Mehmet ÇELİK ve Hayati ÖZGÜR beyler, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) yöneticileri, Fransa Orman Teşkilatı (AFD) uzmanları, Orman Fakültesi Dekanlarımız, A.B.D Kuzey Karolina Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Fikret IŞIK ve Hocalarımız, Daire Başkanlarımız, Bölge Müdürlerimiz, Enstitü Müdürlerimiz, Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizin Şube Müdürleri, Araştırmacılar ve Emekli büyüklerimiz katılım ve katkı sağlamışlardır.  

Akdeniz bitki coğrafyasının klimaks ağacı olan Kızılçam'da , 1969 yılında ülkemizdeki odun hammaddesi açığını kapatmak gayesiyle başlayan ıslah çalışmaları çerçevesinde, Ege Bölgesinde bugüne kadar yapılan döl denemeleri çalışmalarının değerlendirilmesi yapılarak mevcut durum ortaya konmuştur. Bu doğrultuda diğer bölgelerdeki yapılan ıslah çalışmalarının da değerlendirilmesi planlanmıştır. Çalıştayda Ege Bölgesi için yaklaşık 2035 yılına kadar uygulanacak  Kızılçam ileri Generasyon Islah Programı üzerine çalışılmış ve söz konusu program olgunlaştırılmıştır.  Yazdır