Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
03.12.2018
Enstitü Müdürlüğümüzün 2018 Yılı Olağan Teknik Kurulunu Yaptık.

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsünün ‘2018 yılı çalışma raporu, 2019 yılı çalışma programı’ nın görüşüldüğü olağan Teknik Kurulu Toplantısı 29 Kasım 2018 günü OGM yerleşkesi içindeki Sığla toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya, Genel Müdür Yardımcımız Mustafa ÖZKAYA, Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı Salim SIĞIRCI, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü müdürü Dr. Tuncay PORSUK, Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Murat ALAN, Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkan yardımcıları, Genel müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlüklerinden katılan şube müdürleri ve mühendisler ile Emekli Meslek Büyüklerimiz ve Enstitü Müdürlüğümüz teknik personeli katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Enstitü Müdürü Sayın Süleyman Işık DERİLGEN açılış konuşması yaparak, enstitünün yürüttüğü araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında kısa bilgilendirme yapmıştır. Ardından kürsüye Fidanlık ve Tohum işleri dairesi Başkanımız ile Genel Müdür Yardımcımız gelerek enstitü müdürlüğümüzün yapmış olduğu ıslah çalışmalarının önemini ayrıca günümüzde önem arz eden odun açığının kapatılabilmesi için endüstriyel ağaçlandırmanın yapılmasında ıslah edilmiş orman materyallerin kullanılmasının ne kadar önem teşkil ettiğini vurgulayan birer konuşma yapmışlardır.
Divan Başkanlığının teşkil etmesinden sonra Enstitü Müdürlüğümüzün projelerinin görüşülmesine geçildi. 2018 yılında toplam 16 araştırma projesi üzerinde çalışılmış, bu projelerden 2 tanesi ara sonuç raporu alınan, 2 tanesi biten ve 14 tanesi de devam eden projedir. 2019 yılında 2 tane yeni proje alınacaktır.
Ara sonuç raporu alınan projeler:
     1-Ege Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı (401-800m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.)Döl denemeleri.
     2-Marmara Bölgesi Islah Zonunda (200-600m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.)Döl Denemeleri.
Biten projeler:
1-     Kızılçam (Pinus brutia Ten.) in Uç Yayılış Gösteren Bazı Populasyonlarının Tohumlarının Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar.
2-     Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçelerinde Eşleşme Sistemi ve Polen Kirliliğinin Mikrosatellitlerle Belirlenmesi.
 Yeni alınacak projeler:
1-     Porsuk (Taxus baccata) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Tesbiti ve Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi.
2-     İç Anadolu Bölgesindeki Boylu Ardıç ( Junuperus excelsa) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Moleküler Yöntemler Yardımıyla Belirlenmesi.
Enstitü müdürlüğümüz biten, ara sonuçu alınan, devam eden ve yeni araştırma projeleri ile faaliyet raporları görüşülüp oylandıktan sonra, Teknik Kurul Toplantısı Enstitü Müdürünün yapmış olduğu teşekkür ve 2018 yılı teknik kurulunun ülkemiz ormancılığı için hayırlı olması temennisi ile sona ermiştir.

Yazdır