Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
  
  
Anadolu Sığlasında (Liquidambar orientalis Mill.) Bazı Kantitatif Karakterlerin Çeşitliliği.pdf
  
Gençleştirme Çalışmalarının Kızılçam (Pinus brutia Ten) Meşcerelerindeki Genetik Çeşitliliğe Etkisi.pdf
  
KAYIN (Fagus) POPULASYONLARINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ.pdf
  
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl Denemeleri.pdf
  
Sarıçam (Pinus sylvestris L.)'ın bazı orijinlerinin kuraklık stresine morfolojik ve fizyolojik tepkileri.pdf
  
Türkiye'de Yayılış Gösteren Göknar (Abies spp.) Populasyonlarının Genetik Çeşitliliği ve Filogenetik Sınıflandırılması.pdf