Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold supsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe]'nın Ekolojisi ve Tohum Nakli Açısından Bölgelere Ay.Pdf
  
Doğu Ladini (Picea orientalis L.) Tohum Transfer Rejyonlaması.pdf
  
Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojisi ve Tohum Transferi Yönünden Bölgelere Ayrılması.pdf
  
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarının Ekolojik Özellikleri ve Tohum Nakli Açısından Bölgelere Ayrılması.pdf
  
Kızılçamda (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri.pdf
  
Ormancılıkta Tohum, Meyve ve Kozalak Toplama Esas ve Usulleri.pdf
  
Sarıçam (Pinussylvestris var. syvestris) Ormanlarının Ekolojisi ve Tohum Nakli Açısından Bölgelere Ayrılması.Pdf
  
Sedir (Cedrus Libani A.Rich) Ormanlarının Yayılış Gösterdiği Alanlar ve Yakın Çevresinin Genel Ekolojik Özellikleri ile sed.pdf
  
Türkiye'de Çam Türlerinde Tohum Transfer Rejyonlaması .pdf