Afyon-Çay Orijinli Toros Sediri (Cedrus libani A.rich.)Tohum Bahçesinde Hormon (GA 4-7-9) Uygulaması ve Budamanın Çiçeklen.pdf
  
AKDENİZ BÖLGESİ ALÇAK ISLAH ZONUNDA (0-400 m ) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ.pdf
  
AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU’NDA (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ.pdf
  
ANADOLU SIĞLASINDA (liquidambar orientalis mill.) BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ.pdf
  
ANTALYA DÜZLERÇAMI’NDA KURULU KIZILÇAM (Pinus brutia Ten. ) KLON PARKI’NDA TEPE BUDAMASININ ÇİÇEK VE KOZALAK VERİMİ ÜZE.pdf
  
ARTVİN YÖRESİ DOĞU KARADENİZ GÖKNARI ( Abies nordmanniana (Steven) Spach.) TOHUM MEŞCERELERİNDE EN UYGUN KOZALAK HASAT.pdf
  
BAZI ORMAN AĞACI TOHUMLARINDA FUNGAL FLORA TESPİTİ.pdf
  
BOLKAR DAĞLARINDAKİ DOĞAL KARAÇAM POPULASYONLARININ (Pinus nigra subsp. pallasiana) İZOENZİM ÇEŞİTLİLİĞİ.pdf
  
DEĞİŞİK ISLAH ZONLARINDAN ÖRNEKLENEN ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arnold. ssp. nigra var. caramanica (Loudon) Rehder) ORİJ.pdf
  
DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) İLE TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A.Richard) TOHUMLARININ TETRAZOLİ.pdf
  
DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana (Stev.) Spach.) KOZALAKLARININ TOHUM VERİMİ.pdf
  
EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONUNDA (0-400 m ) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ.pdf
  
EGE BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU’NDA (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ.pdf
  
FARKLI YAŞTAKİ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) TOHUM BAHÇELERİNDE BUDAMANIN ÇİÇEKLENME ÜZERİNE ETKİLERİ.pdf
  
GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ KIZILÇAM(Pinus brutia Ten.) MEŞCERELERİNDEKİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞE ETKİSİ.pdf
  
GİBBERELLİNE A4-7-9 ve KISMI BOĞMA UYGULAMASI İLE İÇSEL BÜYÜME HORMONLARI SEVİYESİNİN KIZILÇAM (Pinus Brutia Ten.) TOHUM BA.pdf
  
İÇ ANADOLU BATI ISLAH ZONU’NDA (1300-1700 m) SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) DÖL DENEMELERİ.pdf
  
KAYIN (Fagus) POPULASYONLARINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ.pdf
  
KAZ DAĞLARI’NDAKİ DOĞAL KAZDAĞI GÖKNARI (Abies equi-trojani Aschers. et. Sint.) POPULASYONLARINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN YAPI.pdf
  
KAZDAĞLARI’NDAKİ DOĞAL KARAÇAM (Pinus nigra subsp.pallasiana) POPULASYONLARINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİK.pdf
  
KIRKLARELİ-KASATURA KÖRFEZİ TABİATI KORUMA ALANINDA BULUNAN KARAÇAM (Pinus nigra Arnold) POPULASYONLARININ GENETİK YAPISINI.pdf
  
KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) AKDENİZ BÖLGESİ ALÇAK RAKIM (0-400 m) ISLAH ZONU DÖL DENEMESİNDE GENÇ ODUN YOĞUNLUĞUNA İLİ.pdf
  
MARMARA BÖLGESİ ISLAH ZONUNDA (200-600 m ) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ.pdf
  
MOLEKÜLER BELİRTEÇLER YARDIMIYLA KARAÇAM (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana) TOHUM MEŞCERELERİNDE, TOHUM BAHÇELERİND.pdf
  
MOLEKÜLER BELİRTEÇLER YARDIMIYLA KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.)TOHUM MEŞCERELERİNDE, TOHUM BAHÇELERİNDE VE AĞAÇLANDIRMALA.pdf
  
TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A. Richard) VE DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana (Steven) Spach.) TOHUMLARINI UZUN SÜR.pdf
  
TÜRKİYE’DE Kİ SIĞLA (Liquidambar orientalis Mill.) POPULASYONLARININ YAPISININ MOLEKÜLER BELİRTEÇLERLE BELİRLENMESİ VE KORU.pdf
  
TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN GÖKNAR (Abies spp.) POPULASYONLARININ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİ VE FİLOGENETİK SINIFLANDIRILMASI.pdf